Ceza kesmede zamanaşımı

Cevaplanmış
1
1

Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının
doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden
başlayarak beş yıl
– 353 ve mükerrer 355 inci maddeler uyarınca kesilecek özel
usulsüzlük cezalarında
, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip
eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl
Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın
birinci gününden başlayarak iki yıl geçtikten sonra vergi cezası
kesilmez.
– Tek fiil ile usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezasının işlenmesi
durumunda usulsüzlük cezasının zamanaşımı süresi de vergi
ziyaı için geçerli olan 5 yıl olacaktır.
– Bu süreler içerisinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi halinde
zamanaşımı süresi kesilecektir.

En iyi Cevap
1
0

VUK’un 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan matrah
takdiri için takdir komisyonuna başvurulması
tarh zamanaşımını
durdurduğu gibi bu vergiye bağlı olarak kesilecek ceza
bakımından da zamanaşımını durdurur.
Duran zamanaşımı
mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden
günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak
işlemeyen süre her hal ve taktirde 1 yıldan fazla olamaz.

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend