Kategori: KDV

Oy Ver
cevap
20k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenlenen “İstisnalar”; “ihracat istisnası”, “araçlar...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 2 ay önce
Oy Ver
8k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Kdv Tevkifatında Beyan Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı d...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 6 ay önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükmüne göre, Özel Matrah Şekill...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, b...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İskontolarda Kdv İskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması g...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İhraç Kaydıyla Teslim 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla ima...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Araç Tesliminde Kdv KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otob...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
– Promosyon, eşantiyon ve numune ürünlerin belli şartlar dahilinde müşterilere teslimi için...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 1 ay önce
Oy Ver
5k Okunma
(A) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve s...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcını...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Taksitli Satışlarda Kdv – Kanunun (24/c) maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 3 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca, transit ve Türkiye ile y...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
KDVK’nun 10. maddesine göre inşaatı yapan açısından vergiyi doğuran olay, bağımsız bölümlerin ars...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
KDV Kanunu’nda Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının*** malik veya onun adına hareke...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kir...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tam sorumlulukta KDV’nin tamamı vergi sorumlusu (Alıcı) tarafından beyan edilerek vergi dairesin...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Showing 1 - 20 of 32 results