Yurt dışında ödenen vergilerin tevsiki

0
0

Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk
elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı
nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı
ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemeyecektir.
Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde
ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz
edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, %20
kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o memlekette câri olduğu bilinen oran
üzerinden hesaplanacaktır. Tarhiyatın bu suretle hesaplanan miktara isabet eden
kısmının ertelenmesi, ibraz edilmesi gereken belgelerin, tarh tarihinden itibaren en
geç 1 yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi halinde, bu belgelerde yazılı kesin
tutara göre tarhiyatın düzeltilmesi gerekmektedir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend