Vergi Vergi Usul Kanunu

Tapu Harcı Gider Yazılabilir mi?

Uygulamada gayrimenkul alımı sırasında ödenen tapu harcının, emlak komisyonun, tellaliye giderlerinin işletmelerce giderleştirilmesi ya da maliyete intikal ettirilmesi konusunda tereddüte düşülmektedir. Tapu harcı doğrudan gider yazılabilir mi? Yoksa maliyete intikal ettirilmek zorunda mıdır? Ya da bu bir seçimlik hak mıdır?

Gayrimenkulden Ne Anlaşılması Gerekir ?
MK 704. maddesine göre gayrimenkuller; arazi, kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden oluşur.
 

Aslında bu sorunun çözümünü Vergi Usul Kanunu açık olmasa da belirtiyor, şöyle ki;

Vergi Usul Kanunu / Madde 270
Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:
1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.
(2365 sayılı Kanunun 49. maddesiyle değişen fıkra) Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler

Tapu Harcı Gider Yazılabilir mi?Dikkat edileceği üzere kanun hükmü bize girer ! diyerek zorunlu unsurları saymış, ardından da mükelleflerin gider yazmakta ya da maliyete intikal ettirmede seçimlik hakka sahip olduğu unsurları saymıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki mükelleflerin giderleştirme ya da maliyete intikal ettirme konusunda seçimlik hakka sahip oldukları unsurlar kanun maddesinde sayılanlarla sınırlı değildir, bunlara benzeyen giderler için de aynı durum söz konusudur.

Sonuç olarak tapu harçları, emlak komisyonları, emlak alım vergilerini mükellefler dilerlerse doğrudan gider yazabilecekleri gibi dilerlerse de gayrimenkullerin maliyetine intikal ettirerek aktifleştirmek suretiyle gider yazabileceklerdir.

Yazar Hakkında

Ferhat Gökçe

Ferhat Gökçe

1987 doğumlu, 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü birincilikle bitirdi. Arkeoloji ve Sanata ilgisi var. Gezgin.

Yorum Yaz

Send this to a friend