KDV Kanunu'nda Teslim

1
0

KDV Kanunu’nda Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının*** malik veya
onun adına hareket edenlerce alıcı veya onun adına
hareket edenlere devredilmesidir.
– Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin
gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir.
– Malın alıcı veya onun adına hareket edenlere
gönderilmesi halinde, nakliyesinin başlatılması veya
nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

Teslim, mal üzerindeki
tasarruf etme yani mülkiyet hakkının başkasına devredilmesi
olduğundan bir malın ariyeten veya ödünç olarak verilmesi teslim
sayılmayacaktır. Ancak, ödünç olarak verilen malların aynen değil
de, aynı veya benzeri vasıfta mallar olarak geri alınması şeklinde
ortaya çıkan “karz” akdine dayalı işlemlerde, ödünç olarak verilen
malların tasarruf hakkı devredilmektedir.
Bu durumda, Türk
Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan “karz” akdine dayalı olarak
ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde teslim
edilen mallar için KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla
kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın
bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye
devredilmesi halinde
aradaki safhaların her biri ayrı bir
teslimdir.
– Maddenin 2. bendinde zincirleme akitlerde teslimin nasıl
tayin olunacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, bir malın
birden fazla kişi arasında zincirleme akit yapılmak suretiyle
el değiştirmeksizin doğrudan son alıcıya devredilmesi
halinde, son alıcıya kadar hükmü teslimlerin her biri ayrı
birer teslim sayılacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend