Kısmi Tevkifat Uygulamasında İade

1
0

Kısmi Tevkifat Uygulamasında İade Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının
mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat
uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu
KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması
zorunludur.

– İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2
No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk
ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.
– İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren
KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir.
İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan
KDV’den fazla olmayacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)