Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Nedir, Nasıl Uygulanır ?

0
0

Bireysel katılım yatırımcısı, Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için kendilerine lisans verilecek olan gerçek kişi yatırımcılardır.

– Tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin %75′i,

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin % 100’ü,

söz konusu iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tutulması şartıyla, bireysel katılım yatırımcısı indirimi olarak yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilecektir.

Örnek: Elde ettiği serbest meslek kazancı nedeniyle yılık gelir vergisine tabi olan ve 600.000-TL beyan edilen ge­liri bulunan mükellef, bireysel katılım yatırımcısı olarak ortak olacağı şirke­tin iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvura­rak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış ve lisans kapsamında kurulan anonim şirketin 400.000-TL’lik hissesini iktisap etmiştir. Bu durumda mükellefin iştirak hisselerinin iktisap bedelinin %75’i olan 300.000-TL’yi beyanname üzerinden indirim konusu yapacak ve (600.000-300.000=) 300.000-TL matrah üzerinden gelir vergisi hesap­layacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend