Kategori: Gelir Vergisi

Oy Ver
cevap
4k Okunma
Örneğin, vergiden istisna yemek bedeli 15 TL olsun. Çalışanlarımıza ise 20 TL yemek bedeli verdiğ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Katılımcılardan toplanan katkı payı veya primlerin nemalandırılarak hak sahibine geri ödenmesi es...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
01.01.1999 İle 31.12.2002 Tarihleri Arasında Elde Edilen Ve Kurumlar Vergisinde İstisna Olan Kaza...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Aşağıda sıralanan ve Tam mükellef kurumlardan elde edilen MSİ kar payıdır; -Her nevi hisse senetl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Aşağıdaki şartların sağlanması halinde Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve tevkifat...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’nun eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmes...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Ücretleri ”diğer ücret” kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, – Dar...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
– Henüz başlamamış olan ticari – zirai veya mesleki faaliyete HİÇ GİRİŞİLMEMESİ karşı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arazi sahibi, arazisini ortaklığa koyduktan başka, faaliyetin sevk ve idaresine katılıyor, birtak...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul Sermaye İradının Tarifi MADDE 75 – (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle deği...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul sermaye iratlarında İstisnalar: MADDE 22 – (3239 sayılı Kanunun 138’inci madde...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Sporculara ödenen ücretler GVK Geçici 72. Md. kapsamında istisna kapsamındadır. Ancak, söz konusu...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gvk’nın  İrat SAyılmayan Haller Başlıklı 76’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer ala...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tevkifattan bahsedebilmek için ”elde edilmesine aracı olunan” gelirlerden bahsedebilm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şeki...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Serbest meslek kazancının Türkiye’de dar mükellefiyet esasında elde edilmiş sayılması için, serbe...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira  bedeli” esas alınır. Buna gör...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Sermaye şirketleri; anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler olup, bu şirketler Kurumlar Ver...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
– Ürünler serbest bölgelerde üretilmelidir. – Üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 21 - 40 of 56 results

Send this to a friend