Kurumlar Vergisi Vergi

Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması

<em><strong>Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması</strong> </em>- <strong>Kvk Md. 5-1/d</strong>

(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

…………………………….

d) Türkiye’de kurulu;

1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

2) Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,

6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.

Kanun hükmü dikkate alındığında, fonların Türkiye’de kurulu olması şartı ile; aşağıdaki kazançlar kapsam dahilinde kurumlar vergisinden istisnadır:

(istisna fonların kendi kazançları için söz konusudur.)

İSTİSNADAN FAYDALANAN  İSTİSNA KAPSAMI
Menkul kıymetler yatırım fonları Portföy İşletmeciliğinden doğan kazançları
Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları Portföy İşletmeciliğinden doğan kazançları
Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetleri
madenlere dayalı yatırım fonları ( veya ortaklıkları)
Portföy İşletmeciliğinden doğan kazançları
Girişim sermayesi yatırım fonları (veya ortaklıkları) Tüm Kazançları
Gayrimenkul yatırım fonu (veya ortaklıkları)  Tüm Kazançları
Emeklilik yatırım fonları (ortaklığı YOK) Tüm Kazançları
Konut finansmanı fonları (ortaklığı YOK) Tüm Kazançları
Varlık finansmanı fonları ( ortaklığı YOK) Tüm Kazançları

 

portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarda istisna uygulaması

Yukarıda sayılanlar fonların kendi elde ettikleri kazançlar olup, kar payı niteliğinde değildir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, Girişim sermayesi yatırım fonu ile yatırım ortaklıklarından elde edilen kar payları Kurumlar Vergisi 5-1/a kapsamındadır. Diğer fon ve yatırım ortaklıklarından elde edilen kar payları KVK 5-1/a kapsamına  girmemektedir. Kurumlar Vergisi 5-1/d‘de yer alan istisnalar esas olarak fonların kendileri içindir, 5-1/a’daki yer alan istisna ise sadece Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları / Ortaklıkları kapsamındadır..

Yazar Hakkında

Ferhat Gökçe

Yorum Yaz