Değersiz Alacak Nedir ?

0
0

Değersiz Alacak Nedir ?
Kazai bir hükme veya kanaat verici vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan alacaktır.
Kanaat Verici Vesika :
– Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması,
– Mahkeme huzurunda, alacaktan vazgeçildiğine dair düzenlenmiş belgeler, (Ancak bu tür
anlaşmalarda alacaklı ve borçlu tarafından çift taraflı bir irade beyanı gereklidir.)
– Borçlunun ülkeye dönmemek üzere terk ettiğini belirleyen haberler (gazete, TV vb.) ve bunu doğrulayan resmi makamlarca verilmiş belgeler.
Örneğin borçlunun başka ülkelere
sığınma talebi vs.
– Borçlunun gaipliğine dair mahkeme kararları ve buna bağlı olarak herhangi bir malvarlığı olmadığına dair resmi belgeler, ( ikisi bir arada olmalı)
– Borçlunun malvarlığı bırakmadan ölümü ve buna bağlı olarak mirasçılarca alınan reddi – i miras kararları,
– Borçlunun alacaklı tarafından açılan davayı kazandığına dair mahkeme kararı.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend