Kategori: Gelir Vergisi

Oy Ver
cevap
7k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 8 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gvk. Geç. 82 maddesine göre; Anonim Şirketlere tam mükellef gerçek kişilerce konulan sermaye mikt...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’nun eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmes...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Bu sorunun cevabı kiralayanın niteliğine göre değişmektedir; a) Kiralayan telif hakkının müellifi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 4 hafta önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Ücretleri ”diğer ücret” kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, – Dar...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
– Henüz başlamamış olan ticari – zirai veya mesleki faaliyete HİÇ GİRİŞİLMEMESİ karşı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul sermaye iratlarında İstisnalar: MADDE 22 – (3239 sayılı Kanunun 138’inci madde...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul Sermaye İradının Tarifi MADDE 75 – (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle deği...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Sporculara ödenen ücretler GVK Geçici 72. Md. kapsamında istisna kapsamındadır. Ancak, söz konusu...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Arazi sahibi, arazisini ortaklığa koyduktan başka, faaliyetin sevk ve idaresine katılıyor, birtak...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gvk’nın  İrat SAyılmayan Haller Başlıklı 76’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer ala...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tevkifattan bahsedebilmek için ”elde edilmesine aracı olunan” gelirlerden bahsedebilm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şeki...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Serbest meslek kazancının Türkiye’de dar mükellefiyet esasında elde edilmiş sayılması için, serbe...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira  bedeli” esas alınır. Buna gör...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Sermaye şirketleri; anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler olup, bu şirketler Kurumlar Ver...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
– Ürünler serbest bölgelerde üretilmelidir. – Üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçilerin, zirai işletme hesabı veya bilanço esasında defter tu...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Sırasıyla Aşağıdakilere Bakarız: -Y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– Büro malzemelerinin amortismanları ORTAK GENEL GİDERLERE eklenerek dağıtıma tabi tutulur....
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 21 - 40 of 56 results

Send this to a friend