Vergi Hatalarını Düzeltmede Zamanaşımı

3
0

Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. (5 YIL)
Ancak Düzeltme Zamanaşımı Süresi:

a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen
vergilerde hatanın yapıldığı tarihten başlayarak 1 yıldan aşağı olamaz.

b) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu
yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin
tebliğ edildiği tarihten başlayarak 1 yıldan aşağı olamaz.

c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde
6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı tarihten başlayarak 1
yıldan aşağı olamaz.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend