Kategori - Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu uygulaması ile ilgili açıklayıcı makaleler, örnekler ve farklı yorumlar.

Vergi Vergi Usul Kanunu

Yenileme Fonu Uygulaması

Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci ve 329’uncu maddelerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin; – Satışından (veya) – Doğal afetler nedeniyle zarar görmelerinden dolayıalınan sigorta tazminatından,doğan kar, belli şartlarda yenileme fonuna alınabilir. -Yenileme fonuna alınan kar ile satılan veya zayi olan kıymetin yenilenmesi öngörülmüştür. Continue Reading

Vergi Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu’nda Mukayyet Değer

Mukayyet değer, VUK’un 265 inci maddesinde “bir iktisadi kıymetinmuhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.” şeklinde tanımlanmıştır. Mukayyet değer ile değerlenecek iktisadi kıymetleri şöyle tanımlamamızmümkündür; Continue Reading

Send this to a friend