Tahsiste Öncelik

0
0

Tahsiste Öncelik
Aynı taşınmaz hakkında birden fazla kamu idaresinin tahsis ve devir
talebinin bulunması halinde;

a) Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise, planda belirtilen
kamu hizmetini yapacak kamu idaresinin,
b) Taşınmaz plansız alanda veya plandaki kullanım amacı “kamu hizmet
alanı” olarak belirlenip ayrıntılı bilgi verilmemiş ise, sırasıyla genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
devir talepleri hariç düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik
kurumları, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri, belediyelere
bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelerin, il
özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik
ve kamu idarelerin,
talepleri öncelikle değerlendirilir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend