Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolayısıyla Elde Edilen Gelirlerin GVK'daki Durumu

0
0

Katılımcılardan toplanan katkı payı veya primlerin nemalandırılarak hak
sahibine geri ödenmesi esasına dayalı bireysel emeklilik sistemi ve benzeri
nitelikteki birikimli şahıs sigortaları kapsamında elde edilen gelirler, Gelir
Vergisi Kanununun 75’inci maddesinde menkul sermaye iradı olarak
tanımlanmıştır. Buna karşın;
Belirli risklere karşı yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde hak sahibine
belirli bir ödeme yapılmasını öngören birikimsiz sigorta poliçeleri
kapsamında yapılan ödemeler GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA GİRMEMEKTEDİR.
Ölüm, maluliyet ve benzer risklere karşı yapılan riziko teminatları ile
birikimli teminatların aynı poliçede gösterilmesi durumunda, BİRİKİMLİ TEMİNATA isabet eden kısmı gelir vergisinin konusuna girecektir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend