Asgari Geçim İndirimi

1
1

asgari geçim indirimi uygulaması

Asgari Geçim İndirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde
vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.
Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında
belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
1-Mükellefin kendisi için % 50’si
2-Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
3-Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i
4-Diğer çocuklar için % 5’i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak
hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir
Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin
birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim
tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.

Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmasında çocuk tabirinden kasıt nedir?
Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan
(nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını
kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18
yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış kişileri ifade
eder.

Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan
vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır.
Asgari geçim indiriminden, ücret gelirlerini yıllık beyanname
ile bildirenler de yararlanabilecektir.

Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi
uygulamasından yararlanamayacaklardır.

– Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
– Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
– Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar
v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x
%15

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend