Arızi Serbest Meslek Faaliyeti ve Vergi Tevkifatının Mahsubu

1
0

Arızi olarak yapılan ( yani devamlılık arz etmeyen ) serbest meslek faaliyeti, serbest meslek kazancı olarak değil, arızi kazanç olarak mütalaa edilecektir.
Söz konusu arızi kazancın belli bir kısmı vergiden istisna olup, istisna haddinin üstünde kalan kısmı beyan edilecektir.
Örnek üzerinden hareket edecek olursak;
Bay X’in Bursa’da Bir Özel hastanede yaptığı ameliyat karşılığında aldığı 30.000 TL GVK’nın 82/1-4’üncü maddesi çerçevesinde arızi kazanç olarak vergilendirilecektir.
Ayrıca ilgili hastane tarafından bu ödeme üzerinden 6.000 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır.
Bu kazançla ilgili de yine aynı maddede bu kazancın 21.000 TL’lik kısmının istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, istisna uygulaması sonrasında kalan (30.000-21.000=) 9.000 TL tutarındaki kazanç, GVK’nın 86/1-a maddesi uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Arızi Serbest Meslek Faaliyeti ve Vergi Tevkifatının Mahsubu
Bu kazanç nedeniyle ilgili hastane tarafından yapılan tevkifata ilişkin ise, GVK’nın 121 ‘inci maddesi uyarınca, bu tevkifatın yıllık beyannameye dahil edilen tutara isabet eden kısmı olan {(9.000/30.000) x 6.000=) 1.800 TL, beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend