Kategori: Vergi Usul Kanunu

Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatal...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Cezalarda Tekerrür Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve ce...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yangın deprem ve su basması gibi afetler, – Bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak gibi hall...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kira süresi 10 yıl olan bir bina  için 7’nci yılda yapılan özel maliyet niteliğindeki harcamalar...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Madde 5 – Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle il...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İhbarnamenin muhteviyatı: Madde 35 – İhbarname aşağıda yazılı malümatı ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yapılan giderin, gayrimenkulün iktisadi değerini devamlı olarak artırması; – Ya kullanma öm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
EMTİA DEĞERLEMESİNDE DİĞERLERİNİN AKSİNE İŞLETME DÖNEMİNDE (YATIRIM DÖNEMİNDE) FİNANSMAN GİDERLE...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, Malî tatili...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken – muhasebe kayıt, &#...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Genel üretim giderleri dışındaki, işletmenin üretimle ilgili olmayan yönetim, pazarlama gibi depa...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Bütün araştırmalara rağmen fazlalığın sebebi bulunamazsa, fazlalıklar gelir olarak kaydedilir. No...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
VUK’nun 112’nci maddesi, re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlarda dava konusu yapılmada...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Defterlerin Tasdik Zamanı Vergi Usul Kanunu’nun “Tasdik Zamanı” başlıklı 221 inci maddesine göre;...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri Maliye bakanlığınca duruma göre değiştirilebilmektedir. Fay...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Emsal bedel ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır : -Satış bedeli maliyet bedelinden % 10...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 148 results

Send this to a friend