Kategori: Vergi Usul Kanunu

Oy Ver
6k Okunma
Cezalarda İndirme (md. 376) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve a...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat: Madde 3 – (Değişik : 30/12/198...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni öl...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adre...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kal...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk e...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Showing 8 results

Send this to a friend