Kategori: Gelir Vergisi

Oy Ver
cevap
3k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gelir Vergisi Kanununun 40/3. maddesine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ila...
Oy Ver
3k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Motorlu Taşıtlar Kanunu’nun 14’üncü maddesi  hükmü gereğince motorlu araçlardan sadece; -Minibüs,...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Büro malzemelerinin amortismanları ORTAK GENEL GİDERLERE eklenerek dağıtıma tabi tutulur....
Oy Ver
3k Okunma
Devlet Tahvili Faiz Gelirlerinin Vergilendirmesi Devlet tahvili faiz gelirlerinin vergilendirmesi...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Sırasıyla Aşağıdakilere Bakarız: -Y...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’nun eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmes...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gayrimenkul Sermaye İradında Zarar Doğması Hali Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesab...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçilerin, zirai işletme hesabı veya bilanço esasında defter tu...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Gvk. Geç. 82 maddesine göre; Anonim Şirketlere tam mükellef gerçek kişilerce konulan sermaye mikt...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Asgari Geçim İndirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yar...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Oy Ver
cevap
3k Okunma
İhaleye Girilmemesi Karşılığında Alınan Paraların vergilendirmesi esasen arızi kazanç hükümlerine...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Sermaye şirketleri; anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler olup, bu şirketler Kurumlar Ver...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Aşağıdaki şartların sağlanması halinde Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve tevkifat...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Alım – Satıma Aracılık Edilmesi nasıl vergilendirilir ? Bu sorunun cevabı faaliyetin devaml...
Oy Ver
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Engellilik İndiriminden,  Gelir Vergisi Kanununa göre engellil...
Oy Ver
3k Okunma
Aşağıda sıralanan ve Tam mükellef kurumlardan elde edilen MSİ kar payıdır; -Her nevi hisse senetl...
Showing 1 - 20 of 56 results

Send this to a friend