Kategori: 6183 Sayılı Kanun

Oy Ver
cevap
2k Okunma
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’nun “kısmen haczedilebilen ge...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda düzenlenen diğer korunma hükümlerin...
Showing 2 results

Send this to a friend