Arşiv - Haziran 28, 2015

Vergi Vergi Usul Kanunu

Yenileme Fonu Uygulaması

Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci ve 329’uncu maddelerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin; – Satışından (veya) – Doğal afetler nedeniyle zarar görmelerinden dolayıalınan sigorta tazminatından,doğan kar, belli şartlarda yenileme fonuna alınabilir. -Yenileme fonuna alınan kar ile satılan veya zayi olan kıymetin yenilenmesi öngörülmüştür. Continue Reading

Send this to a friend