Arşiv - Haziran 21, 2015

Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Vergi

Finansman Gider Kısıtlaması

Finansman Gider Kısıtlaması4008 sayılı kanunla vergi mevzuatımıza girip 1995-2004 yılları arasında uygulanan, 6322 sayılı kanunla gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına eklenen hükümlerle 01.01.2013 tarihinden itibaren yeniden uygulama alanı bulan,“Finansman giderlerinin bir kısmının gider yazılamaması” olarak tanımlanabilir. Continue Reading

Send this to a friend