Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde münferit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılmas...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunla...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan “yoklama fişine” geçirilir.              ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama her zaman yapılabilir. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez.
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
  Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulunur.    ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama:              1. Vergi dairesi müdürleri;              2. Yoklama memurları;             ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
             Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzelt...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştaydan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bu...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, düzeltme me...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
            Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı i...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilir. Kendi aleyhleri...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir.              Bu hatala...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
  Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir:              1. İlgili memurun hatayı bulması...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergilendirme hataları şunlardır:              1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl bor...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Hesap hataları şunlardır:              1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, t...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Showing 21 - 40 of 295 results

Send this to a friend