Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde münferit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılmas...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunla...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan “yoklama fişine” geçirilir.              ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama her zaman yapılabilir. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez.
Oy Ver
cevap
2k Okunma
  Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulunur.    ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yoklama:              1. Vergi dairesi müdürleri;              2. Yoklama memurları;             ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
             Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzelt...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştaydan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bu...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar ...
Oy Ver
cevap
1k Okunma
Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, düzeltme me...
Oy Ver
cevap
1k Okunma
            Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı i...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilir. Kendi aleyhleri...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir.              Bu hatala...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
  Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir:              1. İlgili memurun hatayı bulması...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergilendirme hataları şunlardır:              1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl bor...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Hesap hataları şunlardır:              1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, t...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız ...
Oy Ver
cevap
1k Okunma
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı ...
Showing 21 - 40 of 295 results

Send this to a friend