Personele Sağlanan Menfaatlerde Kdv'nin Durumu

1
0

KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden
aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutulmaz:

a) Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi,
b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi,
c) Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak
amacıyla yapılan taşıma hizmetleri,
ç) Personele demirbaş olarak verilen giyim eşyası.
İşletmenin iktisadi faaliyetini sürdürebilmesi için yapılan ve
işletmede yaratılan katma değerin bir unsuru olan bu masraflar,
maliyetin bir parçası olduğundan, personele tahsis sırasında
vergiye tabi tutulmaz, bu mal ve hizmetlerin iktisabında
yüklenilen vergiler ise genel hükümlere göre indirim konusu
yapılabilir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)