3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar

0
0

3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar:
1. Yapılan ihtara rağmen Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama (3628 m. 10/1),
2. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında Mal Bildiriminde Bulunmama (3628 m. 10/2),
3. Gerçeğe Aykırı Açıklamada Bulunma (3628 m. 11),
4. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma (3628 m. 12),
5. Haksız Mal Edinme, Kaçırma veya Gizleme (3628 Md. 13),
6. Bankacılık Kanununda yazılı suçlar (5411 s.k. m. 150-160)
7. İrtikap (TCK Md. 250),
8. Rüşvet (Md. 252),
9. Zimmet (Md 247),
10. Görev Sırasında veya Görevinden Dolayı Kaçakçılık,
11. Resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma,
12. Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçları,
13. Kanunun 20’inci maddesi mucibince kendilerinden bilgi istenenlerin bilgi vermemesi (3628 m. 20)
14. 3628 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde sayılı yukarıdaki suçlara iştirak etmekten sanık olanlar,
15. Muhakkik ve müfettişlerin ihbar ve evrakı tevdi etmemesi.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)