01.01.1999 İle 31.12.2002 Arasında Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi

1
0

01.01.1999 İle 31.12.2002 Tarihleri Arasında Elde Edilen Ve
Kurumlar Vergisinde İstisna Olan Kazançlar İle Geçici 61. Madde
Kapsamında Stopaja Tabi Tutulmuş Yatırım İndiriminin Kar Payı Olarak
Gerçek Kişilere Dağıtılması sonucunda;

Kar payı elde eden gerçek kişiler elde ettikleri kar
payının 1/9 ‘unu hesaplayacaklar ve elde ettikleri toplam kar payına
ekleyerek kar payının brüt tutarına ulaşılacaklardır.
• Bulunan kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olup kar
payının kalan yarısı ise beyana tabi başkaca gelirin bulunmaması
halinde 26.000 TL’yi (2014 yılı için 27.000 TL) geçmesi halinde beyan
edilecektir.
Gelirin beyan edilmesi zorunluluğu doğuyor ise beyan edilen
kar payları üzerinden hesaplanan gelir vergisinden , beyannameye
intikal ettirilen kar payı (yani brüt kar payının yarısı) tutarın 1/5’i
mahsup edilecektir.
. Ayrıca 22. maddesinde yer alan istisna uygulanmayacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend