Kategori: Vergi Usul Kanunu

Oy Ver
cevap
3k Okunma
Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları i...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
             Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Takdir kararlarının tevdii: Madde 32 – Takdir kararları komisyonca imza...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Kanuni ve idari süreler: Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İhbarnamenin muhteviyatı: Madde 35 – İhbarname aşağıda yazılı malümatı ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adre...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yaz...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vadesi gelmemiş senetli alacaklar/borçların değerleme gününde ifade ettikleri değerleri ile değer...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
  Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir:              1. İlgili memurun hatayı bulması...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Peştemallıklar, Bir işletmenin bulunduğu yerin önemi, tutmuş olduğu müşteri kitlesi vb. unsurlar ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Verginin idarece tarhı; 29 uncu ve 30 uncu maddeler dışında kalan hallerde, mükellefl...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Madde 12 – Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Değersiz Alacak Nedir ? Kazai bir hükme veya kanaat verici vesikaya göre tahsiline imkan kalmay...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenl...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir. Ödeme süresinin son günü verg...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Madde 5 – Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle il...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müte...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Showing 1 - 20 of 148 results

Send this to a friend