Kategori: Vergi Usul Kanunu

Oy Ver
cevap
3k Okunma
İşletme hesabı esasında defter tutanlar; – Yatırım indiriminden yararlanamazlar, – En...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kanuni Temsilci vergi için asıl mükellefe rücu edebilir. ancak ödedikleri gecikme faizi ve zamlar...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Döviz kredisi kullanılarak, yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında ortaya çıkan kur ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar verginin tam olarak kesilip ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yönetmeliği’nin 40. maddesinde “taraflardan birinin kale...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tariht...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken – muhasebe kayıt, &#...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya ka...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması halinde mükellefin düzeltmeye dair müracaa...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vuk md. 113- 113 uyarınca Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamana...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatal...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
VUK’a göre bilinen adresler (Madde 101) : – Mükellef tarafından işe başlamada-işi bırakmad...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yet...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ferhat Şirketi’nin kdv hariç 10.000 TL’lik malının çalınması sonucunda sigorta firmas...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Serbest meslek erbabı, serbest meslek faaliyetine ilişkin tahsilatları için Serbest Meslek Makbuz...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Tahsilât Ve Ödemelerini Banka, Benzeri Finans Kurumları Veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgel...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi Usul Kanunu 279’uncu maddeye göre Hisse Senetleri alış bedeli ile değerlenir. Kanunun...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 148 results

Send this to a friend