Kategori: Vergi Usul Kanunu

Oy Ver
cevap
4k Okunma
Azalan bakiyeler usulü sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından kullanılab...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 18 saat önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 2 ay önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Mükellef ve vergi sorumlusu: Madde 8 – Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu te...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 7 ay önce
Oy Ver
5k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi dairesi: Madde 4 – Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, vergi tar...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere, yerinde, adres bildirenlere ise posta ile t...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bun...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kanuni temsilcilerin ödevi: Madde 10 – Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve c...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son günün...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Cezalarda İndirme (md. 376) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve a...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümler...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları i...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kamu idare ve müsseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelki...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüze...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle 219 uncu madd...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitiril...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adre...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Showing 1 - 20 of 148 results

Send this to a friend