Kategori: Kurumlar Vergisi

Oy Ver
cevap
5k Okunma
Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
✓ Zararlar başka faaliyetlerden mahsup edilemez . ✗ ✗ ✓ Giderler başka faaliyet kazançlarından in...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Mükelleflerin mali zararı bulunmasına karşılık beyannamelerinde kar beyan etmeleri mümkün bulunma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
1 seri no’lu KVK Tebliği’nde bu husus ayrıntılı olarak açıklanmıştır; ancak özetlemek...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Siyasi partiler, odalar ve borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşlar, emekli yardım s...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, yurt dışında yapılan inşaat ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Genel kurul toplantıları için kurum tarafından yapılacak giderler; ilan ve posta giderleri, topla...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
-İştirak edilen kurumun geçmiş yıl karını dağıtması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecekti...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
6 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubunda en eski yıla öncel...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Bütün kooperatifler için ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiye karı; Tasfiye Dönemi Sonundaki Servet Değeri ile Tasfiye Dönemi Başındaki Servet Değeri ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kur farkları ve vade farkları serbest bölgede doğan alacaklarla ilgili olmak kaydıyla istisna kap...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Amortismana tabi olmayan harcamalar, ( örneğin arsa ) – Tamamlanmış yatırımlara ait...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinde...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya kon...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
İş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KVK MD. 5/3 ” İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kuru...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 9 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İş ortaklığı’nda ortaklardan her biri işin tamamını yapmayı üstlenirken, Konsorsiyumda orta...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 44 results

Send this to a friend