Kategori: Kurumlar Vergisi

Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Bölünen tam mükellef sermaye şirketi olmalı, devralanlar(veya mevcut yeni kurulacaklar); ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
VUK’nun 328. maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bed...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinde...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
KVK Geçici 1. maddesinde; – Birinci fıkrasında, kurumlar vergisi kanunu uyarınca vergi kesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Genel kurul toplantıları için kurum tarafından yapılacak giderler; ilan ve posta giderleri, topla...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İş ortaklığı’nda ortaklardan her biri işin tamamını yapmayı üstlenirken, Konsorsiyumda orta...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden önce...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya kon...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
– Her şeyden önce Hazine Zararı’nın ne demek olduğunu anlamalıyız. Hazine Zararı̵...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelir...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KVK Md.12/6’da açıklandığı üzere 1- Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişile...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon tutarın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Bütün kooperatifler için ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ar-Ge harcamalarının kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; biri 5520 sayılı KVK, diğer...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
6 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubunda en eski yıla öncel...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Mükelleflerin mali zararı bulunmasına karşılık beyannamelerinde kar beyan etmeleri mümkün bulunma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, yurt dışında yapılan inşaat ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kurumlar Vergisi Kanunu (5-1/e) uygulamasında; Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 21 - 40 of 44 results

Send this to a friend