Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
6k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
Oy Ver
5k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümler...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları i...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kamu idare ve müsseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelki...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüze...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle 219 uncu madd...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitiril...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
             Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten önce yapılır.              İnce...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
             Aramada bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
             İhbar veya yapılan incelemeler dolayısiyle, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar: ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. İnceleme, ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi incelemesi yapanlar yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğra...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve s...
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend