Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

0
0

Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar
verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer
ödevleri yerine getirmekten sorumludur. (VUK MD. 11)
Tevkifat yapma zorunluluğunun olduğu aşamadan önceki veya
sonraki bir halkada tevkifata tabi mal ve hizmet alım satımına taraf
olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık
nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya yönetime katılmak veya
menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit
olunanlar da bu tevkifata ilişkin verginin ödenmesinden sorumlu
tutulmuşlardır. (Müteselsil Sorumluluk)
Bu düzenleme ile vergiyi kestiği halde veya tahsil ettiği halde vergi dairesine
yatırmayanları zorlamak ve bu görevlerini yerine getirmelerini sağlamak
için, alım satıma taraf olanlar ve hizmetten yararlananların müteselsil
sorumlu tutulmak suretiyle gerçek sorumlular üzerinde baskıda bulunmaları
amaçlanmıştır.

Bu sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler açısından
geçerli değildir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend