Taşınmazların Tahsisinin Kaldırılması

1
0

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında
Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen tedbirleri ve bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,
– Taşınmazların tahsis amacında kullanılmaması,
– Taşınmazın izin/onay alınmaksızın üçüncü kişilere
kullandırılması,
– Taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması,
– Taşınmazın hiç kullanılmaması,
– İmar planıyla taşınmazın başka bir amaca ayrılması,
– Taşınmaz üzerinde yürütülen kamu hizmetinin sona ermesi,
– Tahsis amacının ortadan kalkması
Hallerinde tahsis yapılan kamu idaresinin görüşü alınmaksızın
Bakanlık merkez veya taşra birimlerince resen kaldırılabilir
.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend