Taşınmazın Varlık Kiralama Şirketine Satışında (5-1/e) Uygulaması

0
0

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e maddesinde; Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama
şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda
geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile
finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan
kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz.
(6111 Sayılı Kanunla eklenen Yürürlük; 25.02.2011 ve 6495 sayılı kanunla değiştirilen parantez içi hüküm Yürürlük; 02.08.2013)

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend