Tasfiyeye Giren Kurumlarda Yenileme Fonu Uygulaması

0
0

VUK’nun 328. maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri
arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. Tasfiye haline giren bir kurumda ise
iktisadi kıymetin zaruriliği ortadan kalkar.
Bu nedenle yenileme fonundaki kazancın
tasfiyeye giriş bilançosundaki kıst dönem kurum kazancına ilave edilmesi gerekir .
Ancak, kurumun normal faaliyet döneminde satılan iktisadi kıymet yerine yenisi satın
alınmış fakat, bu kıymetin amortismanına mahsup edilmek suretiyle kullanılan fonda,
tasfiyeye giriş tarihi itibariyle belli bir tutar kalmışsa bu tutarın da iktisadi kıymetin
tasfiye dönemlerindeki amortismanlarına mahsup edilmek suretiyle kullanılmasına
devam edilmelidir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend