Ortalama Maliyet Yöntemleri Nelerdir?

0
1

Basit ortalama, ağırlıklı ortalama ve hareketli ağırlıklı olmak
üzere üç çeşit ortalama maliyet yöntemi vardır. Fiili maliyete en
uygun sadece bir maliyet yönteminden bahsedebilmek
mümkün değildir. Maliyet bedelinin tespit edileceği emtiaya
göre
bu yöntem değişebilmektedir.

1-) Basit Ortalama Maliyet Yöntemi
Miktarı önemli olmaksızın dönem başı mal
mevcudu ile tüm dönem içi alımların birim maliyetlerinin basit
aritmetik ortalaması
alınır.
Örneğin; Dönem başı birim fiyat 80-TL, yıl içinde alınan dört parti malın
fiyatı sırasıyla 90-TL, 95-TL, 100-TL ve 105-TL dir. Buna göre
basit ortalama maliyet (80+90+95+100+105/5)= 94-TL dir.
Dönem sonu stok miktarı 10.000 birim ise toplam
stok maliyeti (10.000×94)= 94.000-TL olarak
hesaplanacaktır.

2) Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi

Bu yöntemde birim maliyet, dönem başı malı mevcudu ve
dönem içerisinde alınan malların toplam maliyetlerinin toplam
mal miktarlarına
bölünmesi ile tespit edilir.
Dönem Başı Stok (Miktar) * Birim Tutar + Dönem İçi Alış (Miktar) * Birim tutar / BİRİM

3) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi

Her yeni alış, satış ve üretime verilişte stokta
bulunan mal veya ilk madde ve malzemenin ortalama birim
maliyeti yeniden hesaplanarak, çıkışlar bu maliyet üzerinden
hesaplanır. Bu yöntemi uygulayabilmek için işletmelerin kayıtlarını sürekli
envanter
yöntemine göre oluşturmaları gerekecektir. Mal alımları
birim maliyeti değiştirirken mal satışları stok birim
maliyetlerini değiştirmemektedir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend