Kamu Zararında Zamanaşımı

0
0

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya  yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın  oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre  hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Kamu zararının meydana geldiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran  genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna  kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları zamanaşımına  uğrar.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend