İşletme Hesabı Esasında Defter Tutanların Faydalanamayacakları Uygulamalar Nelerdir ?

0
0

İşletme hesabı esasında defter tutanlar;
– Yatırım indiriminden yararlanamazlar,
– Enflasyon düzeltmesi yapamazlar,
– Azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayıramazlar,
– Şüpheli alacak ayıramazlar, ancak alacağın tahsili imkansızlaşır ise, Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesi uyarınca söz konusu alacağı gider yazmak suretiyle yok ederler.
–  Amortismana tabi malların satılması veya ziyaı dolayısıyla sigortadan tazminat alınması halinde yenileme fonu oluşturamazlar.
–  Senetli alacak ve borçları için reeskont uygulamazlar.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend