İşe Başlatmama Tazminatı'nın Gelir Vergisi'ndeki Durumu

0
0

Örneğin, Bay Ferhat’ın İşveren tarafından işe başlatılmaması sebebiyle 4 ay boyunca alınan toplam 2.500 TL işe başlatmama tazminatı ,

GVK’nın 25/1’inci maddesi uyarınca vergiden istisna olduğundan  beyan edilmeyecektir.
Tazminat ve yardımlarda:
MADDE 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır.
1 – Ölüm, sakatlık, hastalık (5904 sayılı Kanunun 1’inci  maddesiyle değişen ibare)(3.7.2009 tarihinden geçerli olmak üzere) ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat   ve yapılan yardımlar;
Toplama yapılmayan haller:
MADDE 86- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette;
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, bu Kanunun 75’inci maddesinin (6327 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle değişen ibare)(29.8.2012 tarihinden geçerli olmak üzere) (15) ve (16) numaralı bentlerinde () yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı, 
Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend