Faydalı Ömrü Azalan İktisadi Kıymetin Amortismanı

1
1

İktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri Maliye bakanlığınca duruma
göre değiştirilebilmektedir.

Faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin, yeni ilan edilen
faydalı ömründen daha önce amortisman ayrılan süre tenzil
edilerek
itfasına devam edilir.
Örneğin; faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp
temizleme aracı 2005 yılı içerisinde aktife alınmış ve üzerinden
2005 ve 2006 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl
amortisman ayrılmış bulunmaktadır. 2007 yılı içinde çöp
temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak
değiştirilmiştir.
Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2007 yılı
için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp
temizleme aracının net defter değerinin 2007 yılı hesap
döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde
(1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 amortisman oranı ile
itfa edilmesi gerekmektedir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend