Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar nelerdir?

1
0

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar nelerdir?

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirler tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası memurun bağlı bulunduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, İl Disiplin Kurulu kararına dayanan hallerde valiler tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, başka bir makamın veya mercinin görüş, tavsiye ve onayı alınmaksızın disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirler tarafından verilebilir.
Sonuç olarak cezayı uygulamaya sadece Bakanlar Kurulu veya müşterek kararnameyle atanan memurlarda ilgili Bakan, diğer memurlarda disiplin amiri, atamaya yetkili amir, vali ve yüksek disiplin kurulları yetkilidir.

Disiplin kurullarının ayrı bir ceza belirlemeye yetkileri yoktur. Cezayı ret veya kabul eder. Ret halinde atamaya yetkili amir 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir. (DMK Md: 126)

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend