Değer Arttırıcı Harcamalara Nasıl Amortisman Ayrılacaktır ?

1
0

Yapılan giderin, gayrimenkulün iktisadi değerini devamlı olarak artırması;
Ya kullanma ömrünü uzatmak ya da kullanma süresinde değişiklik yapmamakla beraber, o sürede sağlayacağı yararı artırmakla olur.

Örneğin, itfa süresi tamamlanmış bir taşıtın motorunu değiştirmek kullanma ömrünü artırmak suretiyle iktisadi kıymette devamlı artış yaratan bir giderdir. Ancak, bir makinenin motorunun gücünün artırılması, iktisadi kıymetin fonksiyonunu ve buna bağlı olarak sağlayacağı yararı fazlalaştıracağı için yine maliyet bedelini artıran harcamadır.

-İlgili sabit kıymetin ömrünü uzatıcı nitelikte olanların, sabit
kıymetin itfa süresinde
(örneğin yeniden 5 yıl), söz konusu sabit
kıymete uygulanan amortisman nispeti ile,

-İlgili sabit kıymetin ömrünü uzatmayan ve sadece fonksiyonunu
artıranların ise
o sabit kıymetin kalan amortisman süresi (örneğin
2 yıl kalmışsa bu süre) içinde eşit nispetlerde, itfa edilmesi
gerekmektedir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend