Defterlerin Tasdik Zamanı

1
0

Defterlerin Tasdik Zamanı
Defterlerin Tasdik ZamanıVergi Usul Kanunu’nun “Tasdik Zamanı” başlıklı 221 inci maddesine göre; bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
• Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
• Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısı ile veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter
kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Aynı kanunun “Tasdiki Yenileme” başlıklı 222 nci maddesinde ise; defterlerini ertesi yılda da
kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin bu
dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecbur oldukları belirtilmiştir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend