Defterlerin mahkemece veya inceleme elemanınca alınmış olması mücbir sebep midir?

0
0

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yönetmeliği’nin 40. maddesinde “taraflardan birinin kalem şefi veya yardımcısı veya bunların yerlerinden ayrılmış olması halinde vekalet eden kimsenin gözü
önünde, mahkemece alınmış defter ve belgeleri tetkik edebilecekleri”
öngörülmüştür.
Bu nedenle defter ve belgelerin mahkemece alınmış olması mücbir sebebin varsayılması için yeterli değildir.
Öte yandan, denetim elemanınca alıkonulan defterlerin de inceleme elemanın nezaretinde, mükelleflerce incelenmesi mümkündür.
Dolayısı ile defter ve belgelerin inceleme elemanında bulunması mücbir sebep olarak kabul edilemez

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend