Dar Mükelleflerce Yapılan Arızi Serbest Meslek Faaliyetinin Durumu

1
1

Serbest meslek kazancının Türkiye’de dar mükellefiyet esasında elde edilmiş sayılması için, serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de yapılmış olması veya değerlendirmenin Türkiye’de yapılması gerekmektedir.
Değerlendirmeden maksat ise, ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı ülkede yapılmış ise Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına
ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır.

Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerce arızi  olarak serbest meslek faaliyetlerinin ifası nedeniyle elde edilen  serbest meslek kazançları tevkif sureti ile vergilendirilmemişse,  bu durumda, sözkonusu serbest meslek kazancı bu şahıslarca  MÜNFERİT BEYANNAME İLE bu faaliyetlerin sona erdiği tarihten  itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine beyan edilecektir

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend