Amortisman Uygulamada Özellik Arz Eden Bazı Durumlar

0
0

Amortisman Uygulamada Özellik Arz Eden Bazı Durumlar
Amortisman Uygulamada Özellik Arz Eden Bazı Durumlar
1-Amortisman Süresi Dolmadan Hurdaya ayrılan İktisadi Kıymetler: Söz konusu kıymetler işletmede kullanılmaktan çıktığı için amortisman ayrılmaya devam edilmez.
2- Faaliyetin Durması Durumunda Amortismanlar: İşletme faaliyeti durmuşsa amortisman ayrılması mümkün değildir.
3- İktisadi Kıymetin Değerini ve Ömrünü Artıran Giderler:
– Gayrimenkulün kullanma ömrünü uzatıcı nitelikteki giderlerin, aktifleştirildikleri ilk yıldan başlayarak iktisadi kıymet için belirlenen oran ve sürede itfa edilmeleri gerekmektedir.
– Gayrimenkulün fonksiyonunu artırıcı giderlerin ise asıl gayrimenkulün kalan itfa süresi içinde itfa edilmesi gerekmektedir.

Örneğin, bir bilgisayarın ilk iktisabı sırasında bulunmayan bir CD
ROM ilave edilmesi halinde, sonradan ilave edilen bu parça değer/fonksiyon arttırıcı gider olarak amortismana tabi tutulması gerekmektedir. Bu parçanın bilgisayar iktisabından 2 yıl sonra eklenmesi halinde(bilgisayarın faydalı ömrü 5 yıl) CD ROM bedeli kalan 3 yıl içinde amorti edilecektir.

4- Bilgisayar Programları: İşletmelerin kullandıkları bilgisayarları için yaptırdıkları bilgisayarlar programları üzerinden;
– İktisadi ve teknik ömürlerinin (1) yıldan fazla olması
– Değerlerinin 313’üncü maddede yazılı tutarı aşması
halinde genel esaslara göre amortisman ayrılır.

5- Devir Halinde Amortisman (KVK 19-20 md kapsamında) :
– Devrolunan işletme hesap döneminin başından devir işleminin gerçekleştiği tarihe kadar olan süre için,
– Devralan işletme ise devir tarihinden içinde bulunulan hesap döneminin sonuna kadar olan süre için amortisman ayırabilir

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend