Alınan Emtiada Finansman Giderlerinin Durumu

1
0

EMTİA DEĞERLEMESİNDE DİĞERLERİNİN AKSİNE İŞLETME DÖNEMİNDE (YATIRIM DÖNEMİNDE)

FİNANSMAN GİDERLERİNİN MALİYET BEDELİNE İTHALİ ZORUNLU OLMAYIP, İHTİYARİDİR .

Bunun Mantığı ise örn. Banka Kredilerinin  emtia amacı ile çekildi ancak hepsinin emtia amacı ile kullanılacağının

bir garantisi olmayışı ya da buna özgülenen bir kredinin bulunmayışıdır. Ancak, GÜMRÜK TEMİNATI, Doğrudan emtia

alımı ile ilgili olduğundan maliyete ithal edilmek zorundadır.  buna ek olarak KUR FARKLARININ DA (YATIRIM DÖN.)

emtianın maliyetine ithal edilmesi zorunludur.

☑ EMTİA DEĞERLEMESİNDE İŞLETME DÖNEMİ << GAYRİMENKULLERDEKİ YATIRIM DÖNEMİNE DENK GELİR >>
 MAL İŞLETME STOKLARINA GİRDİĞİ ZAMAN DÖNEM BİTMİŞTİR. 
☑ VUK’da stok giderlerinin maliyete ilavesi öngörülmemiştir. 
Örneğin, dönem başında satın alınmış bir emtianın muhafazası için yapılan
depo kirası veya amortisman gibi giderlerden, dönem sonunda mevcut emtiaya pay verilmeyecektir.
 Yani dönem sonunda DEPO KİRASInı emtianın maliyetine dahil edemeyiz.
Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend