Etiket: değerleme

Oy Ver
cevap
2k Okunma
EMTİA DEĞERLEMESİNDE DİĞERLERİNİN AKSİNE İŞLETME DÖNEMİNDE (YATIRIM DÖNEMİNDE) FİNANSMAN GİDERLE...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vadesi gelmemiş senetli alacaklar/borçların değerleme gününde ifade ettikleri değerleri ile değer...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vade farkları bir nevi finansman gideri mahiyetinde olduğundan vadeli mal alım faturalarına eklen...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Genel üretim giderleri dışındaki, işletmenin üretimle ilgili olmayan yönetim, pazarlama gibi depa...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Çalışılmayan günlere isabet eden amortisman veya leasing tutarları genel üretim gideri olarak değ...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Yapılan giderin, gayrimenkulün iktisadi değerini devamlı olarak artırması; – Ya kullanma öm...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satı...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi Usul Kanunu 279’uncu maddeye göre Hisse Senetleri alış bedeli ile değerlenir. Kanunun...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Showing 9 results

Send this to a friend